tin tuc trong ngay

Ngày 09/06/2018 09:23:14

ngày

­­­­­

ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HÓA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU LÝ

*

BÀI THU HOẠCH

HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

TRUNG ƯƠNG 6 - KHÓA XII.

*****

Họ và tên : Nguyễn Hữu Chinh

Ngày, tháng, năm sinh : 17/02/1968

Chức vụ : Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND xã.

Đơn vị công tác : UBND xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá.


Thiệu Lý,ngày 25 tháng 01 năm 2018

tin tuc trong ngay

Đăng lúc: 09/06/2018 09:23:14 (GMT+7)

ngày

­­­­­

ĐẢNG BỘ HUYỆN THIỆU HÓA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY XÃ THIỆU LÝ

*

BÀI THU HOẠCH

HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

TRUNG ƯƠNG 6 - KHÓA XII.

*****

Họ và tên : Nguyễn Hữu Chinh

Ngày, tháng, năm sinh : 17/02/1968

Chức vụ : Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND xã.

Đơn vị công tác : UBND xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá.


Thiệu Lý,ngày 25 tháng 01 năm 2018

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)